ข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
ปัจฉิม​นิเทศ​
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
อบรมค่ายคุณธรรม​จริยธรรม​
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 66
ประเมินนักเรียนพระราชทาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร​นารี​
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 66
แนะแนวสัญจร
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 66
“โครงการสังคมหัวแข็งใส่ใจจราจร ปลอดสารเสพติด”
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 66
กิจกรรมวันกตัญญู
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
ค่ายคุณธรรมปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
มอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลกีฬาปาริชาติเกมส์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 65
ประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 65
ศึกษาดูงานสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
นำนักเรียนศึกษานอกสถานที่
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง 2/2565
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
ประเมินครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
เดินทางไปส่ง คุณครูจริยา. ใสปัน ณ จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
มอบทุนตามโครงการนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
ค่ายภูวัว
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65