ข่าวประชาสัมพันธ์
นำนักเรียนศึกษานอกสถานที่
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง 2/2565
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
ประเมินครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
เดินทางไปส่ง คุณครูจริยา. ใสปัน ณ จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
มอบทุนตามโครงการนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
ค่ายภูวัว
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
กีฬาสี 2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
“ปั่นมาเบิ่งศรีชมภู”
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
เปิดเรียน 2/2565
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 65
อบรม ว PA
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
มูลนิธิสว่างศรีวิไลได้มาจัดกิจกรรมอบรม(การปฐมพยาลและการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น)
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ ประจำปี2565 จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
การสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
"เทศกาลแห่งศรัทธา​"
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 65
มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการสร้างและผลิตสื่อ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
กิจกรรมรักการอ่าน
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 65
ตัวแทนการแข่งขันแบดมินตัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทย์
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 65