รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
126 หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู   ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 43170
เบอร์โทรศัพท์ 024490973


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :