รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
126 หมู่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู   ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
เบอร์โทรศัพท์ 024490973 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :