ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคุณธรรมปีการศึกษา2565
วันที่7-9 มกราคม 2566 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้นำนักเรียนเข้า ค่ายอบรมคุณธรรม ปีการศึกษา 2565 
ณ วัดสว่างมีชัย ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจหลักธรรม
ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอันดี  และสามารถนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิติประจำวัน เช่น มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและกตัญญูกตเวที

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,09:22   อ่าน 40 ครั้ง