ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวด to be number one. idol
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีชมภูวิทยา
ได้รับรางวัลกิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
1.ชนะเลิศ cover dancen
2.รองชนะเลิศอันสอง cover dance
3.ชนะเลิศ to be number one. idol
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง to be number one. idol
5.รางวัลชมเชย to be number one. idol
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางเฉลียว ชินโณ
ครูผู้ฝึกสอนและดูแลกิจกรรม
1. ครูไอศวรรย์ สาเกตุ
2. ครูวินัฏดา ศรีกระษร
3.ครูนราธิป ฮุยนอก
4.ครูณัฐนันท์ จันทร์เพ็ง
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,07:10   อ่าน 17 ครั้ง