ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาต้านยาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2565. โรงเรียนศรีชมภูวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,07:08   อ่าน 14 ครั้ง