ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่16 มิถุนายน2565 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565   ณ หอประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  ผลการเลือกตั้ง พรรคทีได้รับเลือก คือ พรรค เพชรศรีชมภู เบอร์ 1  ประธานนักเรียน นายสันติพัน์   บุญหาญ  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:35   อ่าน 8 ครั้ง