ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู
วันที่16 มิถุนายน2565 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการแข่งขันประกวดพานไหว้ครู โดยให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้ดอกไม้ที่สัญลักษณ์ของวันไหว้
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:24   อ่าน 6 ครั้ง