ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 โดยมีนายพิทักษ์ สุระพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับกิจรรมของทางโรงเรียน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยาวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 โดยมีนายพิทักษ์ สุระพร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับกิจรรมของทางโรงเรียน และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,10:22   อ่าน 8 ครั้ง