การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB