สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document มกราคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.19 KB
Adobe Acrobat Document กุมภาพันธ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.9 KB
Adobe Acrobat Document มีนาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.8 KB
Adobe Acrobat Document เมษายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.84 KB
Adobe Acrobat Document มิถุนายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.97 KB
Adobe Acrobat Document ตุลาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.76 KB
Adobe Acrobat Document พศจิกายน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.27 KB