ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 62   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
Adobe Acrobat Document เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.84 MB